Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Regulamin

Warszawa, dnia 01.10.2010r.
 
 
Regulamin projektu „Pogotowie Prawne” Związku Dealerów Samochodów
 
 
 
            Celem jak najlepszego zabezpieczenia interesów członków Związku Dealerów Samochodów zostaje powołany projekt „Pogotowie Prawne”.
Projekt ma na celu zwiększanie świadomości prawnej członków Związku oraz zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej przez nich działalności poprzez świadczenie im doraźnej pomocy prawnej w sprawach bieżących - polegającej w szczególności na udzielaniu porad prawnych, opiniowaniu pod kątem prawnym podejmowanych przez nich przedsięwzięć oraz badaniu ich zgodności z prawem.
Korzystający z pomocy prawnej akceptuje jednocześnie zasady projektu „Pogotowie Prawne” wynikające z poniższych przepisów.
 
 
§1
 
            Uprawnionym do uzyskania pomocy prawnej w ramach projektu jest jedynie członek Związku.
 
§2
 
1.   Projekt „Pogotowie Prawne” obejmuje udzielanie porad prawnych, analizę prawną przedstawionego stanu faktycznego oraz udzielanie odpowiedzi na zadane zapytania dotyczące obowiązujących norm prawnych.
2.   Pomoc prawna świadczona w ramach projektu nie obejmuje pisania pism procesowych, zastępstwa przed sądami i organami administracji publicznej oraz występowania w imieniu i na rzecz zgłaszającego w stosunkach z osobami trzecimi.
 
§3
 
            Pomoc prawna obejmuje w szczególności materię prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa pracy, prawa upadłościowego, prawa własności przemysłowej oraz prawa administracyjnego.
 
§4
 
            Pomoc prawna nie obejmuje materii prawa karnego oraz prawa podatkowego.
 
§5
 
1.   Przekazywanie opisu stanu faktycznego odbywa się drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.   Ustanawia się stałe godziny dyżurowania świadczącego pomoc prawną – codziennie w godzinach 10-14.
 
§6
 
1.   Świadczący pomoc udziela odpowiedzi tą samą drogą jaką nastąpiło zgłoszenie przez zainteresowanego oraz zawsze za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2.   Udzielenie odpowiedzi następuje w najbliższym możliwym terminie, a w uzasadnionych przypadkach w terminie nie przekraczającym 48 godzin od zgłoszenia.
3.   Nie jest możliwe świadczenie pomocy prawnej w ramach projektu w siedzibie zainteresowanego ani w żadnym innym miejscu poza siedzibą Związku Dealerów Samochodów.
 
§7
 
            Świadczona w ramach projektu pomoc prawna stanowi informację skierowaną wyłącznie do korzystającego, który staje się jej dysponentem według własnego uznania. Związek Dealerów Samochodów nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie świadczonej korzystającemu pomocy prawnej jak i za wynikłe z tego tytułu konsekwencje wobec osób trzecich.