Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Zakaz cesji - branża motoryzacyjna przedstawia swoje argumenty 14 grudnia 2018
W czwartek 6 grudnia odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego poświęcone projektowi ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Proekt ustawy ma bardzo dużo zapisów zagrażających funkcjonowaniu rynku bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych, w tym koronny przepis wyłączający możliwość cesji roszczeń majątkowych powstałych wskutek czynów niedozwolonych oraz wprowadzający zakaz odbioru przez „doradcę” gotówki w imieniu klienta.

Jako pierwszy głos zabrał przedstawiciel Rzecznika Finansowego, który wypowiedział się stanowczo przeciwko projektowi, wskazując przede wszystkim właśnie na „aberracyjność” zakazu cesji. Na posiedzeniu obecni byli przedstawiciele ZDS którzy zajęli stanowisko w imieniu branży warsztatowej, wskazując, że proponowany zapis wyłączyłby w ogóle możliwość bezgotówkowej likwidacji szkód. Odbyłoby się to także ze szkodą dla klientów, ponieważ musieliby oni z własnej kieszeni wykładać środki na naprawę, gdyż żaden warsztat nie zdecyduje się na jej dokonanie, nie mogąc odebrać środków bezpośrednio od ubezpieczyciela. Dalszą część dyskusji zajęło przerzucanie się mniej lub bardziej merytorycznymi argumentami przez branżę kancelarii odszkodowawczych i Polską Izbę Ubezpieczeń. Największe zdziwienie powinno też budzić to, że problemu z zakazem cesji nie widzieli przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych, którzy nie do końca chyba rozumieją konsekwencje takiego zapisu dla zawodu profesjonalnego pełnomocnika, bo przecież zakaz cesji nie dotyczy tylko likwidacji szkód komunikacyjnych, ale obejmowałby cesje wszystkich rodzajów roszczeń majątkowych.

Na szczęście obecni na sali posłowie wykazali się zrozumieniem dla argumentów branży, wskazując że nie poprą oni zaproponowanego rozwiązania. O dalszych wydarzeniach dotyczących tego projektu będziemy informować na bieżąco.
 

« powrót