Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Wszystko wskazuje, że na dealerów spada nowy obowiązek: raportowanie schematów podatkowych 03 stycznia 2019
Od 1 stycznia 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która implementuje do polskiego porządku prawnego unijną Dyrektywę 2018/822 w zakresie raportowania „schematów podatkowych”, to znaczy stosowanych przez podatnika rozwiązań (uzgodnień), w których korzyść podatkowa jest główną lub jedną z głównych korzyści, którą podatnik spodziewa się osiągnąć.

Krótko mówiąc, należy opisywać model stosowanej optymalizacji podatkowej.

Celem wprowadzanej regulacji jest wprowadzenie nowych obowiązków:
1. raportowania schematów podatkowych,
2. przygotowania i stosowania wewnętrznej procedury
w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych

Obowiązek stworzenia i stosowania Procedury dotyczy:
1. osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących promotorami, zatrudniających „promotorów” lub faktycznie wypłacających im wynagrodzenie oraz
2. jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych, przekroczyły w roku poprzedzającym rok obrotowy 8 000 000 zł.

Za zatrudnienie „promotorów” może zostać także uznana:
1. współpraca z zewnętrznymi doradcami podatkowymi, radcami prawnymi czy prawnikami,
2. zatrudnienie pracowników banku, firmy ubezpieczeniowej lub innej instytucji doradzających klientom,
3. doradzanie przez spółkę z grupy innym podmiotom (np. spółkom celowym),
4. działanie dyrektora finansowego w ramach wykonywanych przez niego czynności.

Przykładowymi działaniami w branży dealerskiej, które mogą zostać uznane za potencjalne schematy podatkowe są np.:

1. podpisywanie umów leasingu, których przedmiotem jest samochód o wartości przekraczającej 150000 zł przed 1 stycznia 2019 r., a następnie jego wydanie po wejściu w życie nowych przepisów

2. zoptymalizowane podatkowo dealerskie akcje marketingowe.

Ministerstwo Finansów pracuje nad objaśnieniami dotyczącymi obowiązku raportowania, jednakże na chwilę obecną pojęcie schematu podatkowego, może obejmować każdorazowe odstąpienie od podstawowych zasad opodatkowania. Potwierdzeniem tej tezy może stanowić fakt obowiązku raportowania m.in.:
1. ulgi badawczo rozwojowej,
2. działalności w ramach specjalnej strefy ekonomicznej, a więc sytuacji, o której organy skarbowe i tak posiadają wiedzę

Wygląda wiec na to, że zdecydowana większość firm dealerskich będzie objęta nowymi obowiązkami. Jeśli przyjmiemy takie założenie, to firmy te powinny jak najszybciej wykonać następujące czynności:
1. Identyfikacja schematów podatkowych występujących w firmie
2. Wyznaczenie i przeszkolenie osoby odpowiedzialnej za raportowanie schematów do US
3. Przygotowanie procedury wewnętrznej
4. Realizacja procedury

Związek Dealerów Samochodów konsultuje powyższe zmiany z kancelariami prawnymi i podatkowymi, by wskazać dealerom właściwą drogę działania i zaproponować rozwiązania w spełnieniu nowych obowiązków prawnych. Będziemy o tym informować od początku roku. W załączniku prezentacja dotycząca kwestii schematów podatkowych przygotowana na prośbę ZDS przez kancelarię Martini i Co.
 

« powrót