Już dziś zapisz się do ZDS! Może jednak nie ryzykuj? Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Karta ratownicza w pojeździe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów <b>Wspólny</b> głos polskich <b>Dealerów</b>
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Może jednak nie ryzykuj?
Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Karta ratownicza w pojeździe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Wspólny głos polskich Dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Ustawa o zmianach w SKP – ustawa w ostatniej chwili zdjęta z porządku obrad w trakcie trzeciego czytania 20 grudnia 2018
W dniu 12 grudnia odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, dotyczące m.in. zmian systemu nadzoru nad badaniami technicznymi pojazdów oraz działalnością stacji kontroli pojazdów.

W trakcie drugiego czytania zgłoszono cztery poprawki dotyczące projektu. W pierwszej z nich zniesiono wymóg dodatkowego sprawdzania wyposażenia i warunków lokalowych SKP w przypadku podziału, połączenia oraz przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego taką stację. Po drugie zrezygnowano z obligatoryjnego wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego stację, jak również w razie niedokonania sprawdzenia wyposażenia stacji po wprowadzeniu zmian organizacyjno-prawnych polegających na podziale, połączeniu albo przekształceniu przedsiębiorcy prowadzącego stację. Po trzecie ograniczono możliwość dodatkowej pracy lub działalności gospodarczej pracowników TDT w stacjach SKP lub ośrodkach szkolenia diagnostów. I po czwarte w związku z wprowadzeniem ustawy o tzw. „zarządzie sukcesyjnym” uchylono w projekcie przepis, który przewidywał wykreślenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia diagnostów w przypadku jego zgonu. 

Jak wskazywaliśmy wcześniej przeciwko projektowi aktywnie działała opozycja z klubem PO i Kukiz'15 na czele.

Jednym z wniosków Komisji Infrastruktury pochodzącym z klubu Nowoczesnej było odrzucenie projektu w całości. Wniosek ten został poddany pod głosowanie i głosami posłów PiS został on odrzucony (czyli ustawa miała być dalej procedowana). Z tym głosowaniem można się zapoznać tutaj.

Następnie miały być głosowane ww. poprawki Komisji Infrastruktury i tu nastąpił zwrot. Poseł Jarosław Kaczyński wyszedł na mównicę sejmową i wskazując że projekt budzi kontrowersje wystąpił z wnioskiem o zdjęcie tego punktu z porządku obrad Sejmu. Zwołany został Konwent Seniorów i po posiedzeniu Konwentu punkt ten skreślono z porządku obrad. Wygląda na to, że posłowie PiS będą teraz analizować projekt, ale co to oznacza i jaki będzie finał zupełnie nie wiadomo.
 

« powrót