Już dziś zapisz się do ZDS! SPRM Znamy się na motoryzacji! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO - zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
SPRM Znamy się na motoryzacji!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO - zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Rozwiążcie problem „kręcenia liczników” - Parlament Europejski apeluje do Komisji Europejskiej 07 czerwca 2018
31 maja Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywająca Komisję Europejską do szybkiego podjęcia zdecydowanych kroków prawnych mających na celu ograniczenie zjawiska fałszowania wskazań liczników samochodów w Unii Europejskiej.

Rezolucja to kolejny ruch w celu rozwiązania wreszcie tego problemu i zwiększenia bezpieczeństwa i zaufania konsumentów na rynku sprzedaży aut używanych. W rezolucji Parlament Europejski zwrócił uwagę, że podstawowym sposobem rozwiązania problemu musi być sprawniejszy system kontroli przebiegu pojazdów i przede wszystkim ogólnoeuropejska, dostępna dla każdego baza informacji.  W raporcie Parlamentu, który był podstawą rezolucji możemy wyczytać, że odsetek samochodów ze sfałszowanym przebiegiem w sprzedaży pojazdów używanych wynosi w poszczególnych krajach Unii od 5 do 12 procent, a w sprzedaży transgranicznej nawet do 50 procent. Według wstępnych szacunków w całej UE powoduje to straty gospodarcze o wartości około 8,9 miliardów euro rocznie.

W rezolucji i raporcie europosłowie proponują stworzenie szeregu rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych. Po pierwsze montowanie w nowych pojazdach modułów zabezpieczających przed techniczną możliwością manipulowania wskazaniami licznika . Po drugie wykorzystanie technologii blockchain do absolutnie niemożliwego do zmanipulowania notowania przebiegu poszczególnych pojazdów w ogólnoeuropejskiej sieci informacyjnej, do której informacje będą trafiały w trybie rzeczywistym. Dodatkowo rezolucja parlamentu proponuje wprowadzenia obowiązku przekazywania do tej bazy wskazań licznika uzyskanych podczas obowiązkowych kontroli technicznych, napraw w warsztatach oraz przeglądów. Taka unijna baza danych miałaby się opierać na dwóch istniejących  już rozwiązaniach krajowych, belgijskim „Car-Pass” oraz holenderskim „Nationale AutoPas”  Obydwa systemy korzystają z bazy danych, która gromadzi informacje o przebiegu samochodu przy każdym przeglądzie, serwisowaniu, naprawie, ubezpieczeniu bez zbierania danych osobowych. Podstawą takiej ogólnoeuropejskiej bazy mogłaby być któraś z istniejących już infrastruktur, np. EUCARIS, czyli Europejski System Informacji o Pojazdach i Prawach Jazdy.

Należy przypomnieć, że dzięki kilkuletnim staraniom ZDS wiele z proponowanych przez Parlament Europejski rozwiązań zostało już w Polsce wprowadzone (wskazania licznika w CEP i ich notowanie przy każdej wizycie SKP), a inne są obecnie procedowane w procesie legislacyjnym (penalizacja czynności zmiany wskazań licznika, notowanie wskazań przy każdej kontroli drogowej). Jednak rozwiązania ogólnoeuropejskie z pewnością jeszcze bardziej przyczyniłyby się do ukrócenia tego zjawiska, występującego w Polsce głównie przy sprowadzaniu używanych aut z zagranicy. ZDS szacuje, że od 60 do 80 procent takich samochodów wykazuje manipulacje przy wskazaniach licznika.

« powrót