Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

RODO już za 6 miesięcy – Inspektor Ochrony Danych będzie nowym obowiązkowym stanowiskiem w firmie dealerskiej 30 listopada 2017
W maju przyszłego roku na terenie całej UE zacznie być stosowane rozporządzenie GDPR/RODO wprowadzające kompleksowe i bardzo daleko idące zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, w tym u dealerów samochodów.

Jednym z nowych obowiązków będzie powoływanie inspektorów ochrony danych osobowych, którzy zastąpią dotychczasowych ABI.

Zgodnie z przepisami, powołanie inspektora będzie obowiązkowe wtedy, kiedy „główna działalność administratora polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę”. Niewątpliwie u dealerów ten warunek jest spełniony, ponieważ dealerzy po pierwsze przetwarzają dane osobowe na dużą skalę (średnio około 50 tysięcy rekordów), po drugie klienci są przez nich prawie stale monitorowani m. in. poprzez prowadzenie kampanii przywoławczych, prowadzenie badań satysfakcji, przypominanie o przeglądach czy wymianie opon.

Inspektor ochrony danych będzie mógł być członkiem personelu administratora lub wykonywać zadania na podstawie umowy o świadczenie usług, z zastrzeżeniem niezależności. Administrator będzie musiał zapewnić, by inspektor ochrony danych nie otrzymywał instrukcji dotyczących wykonywania swoich zadań, jak również nie będzie on mógł być odwoływany ani karany przez administratora ani podmiot przetwarzający za wypełnianie swoich zadań. Inspektor bezpośrednio podlegać będzie najwyższemu kierownictwu administratora lub podmiotu przetwarzającego. Z uwagi na interes dealerów zalecamy i ogromną odpowiedzialność inspektorów, ZDS zaleca żeby zatrudniać ich na podstawie umowy zlecenia, ponieważ w stosunku pracy ich odpowiedzialność wobec pracodawcy będzie znacznie ograniczona.

Ponadto, będzie obowiązek poinformowania o danych kontaktowych inspektora ochrony danych w momencie otrzymywania danych osobowych od klienta lub najpóźniej miesiąc po otrzymaniu danych, jeżeli będą one otrzymywane od innego podmiotu niż sam klient. Będzie także obowiązek zgłoszenia IOD do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (analogicznie jak dziś zawiadamia się GIODO o powołaniu ABI) i poinformowania o jego danych na stronie internetowej. Osoby, których dane dotyczą, będą mogły kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO

Do podstawowych zadań IOD należeć będzie:

• informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów o ochronie danych i dor.adzanie im w tej sprawie;
• monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
• udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z RODO;
• współpraca z organem nadzorczym;
• pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Jednym z głównych zadań inspektora będzie też zgłaszanie zaistniałych naruszeń ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin od ich stwierdzenia. Temu obowiązkowi poświęcimy następną notkę.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi audytów i szczegółowego wdrożenia RODO w firmach dealerskich, informujemy że Związek od lat poleca w tym zakresie firmę Standarder Sp. z o.o. z Katowic, która posiada największe doświadczenie we współpracy z dealerami na rynku. W tym celu prosimy bezpośrednio kontaktować się z Arturem Góreckim, tel. 601425713.
 

« powrót