Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów Kongres Dealerów 2018
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów
Kongres Dealerów 2018

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Niekorzystny wyrok NSA – uwaga na opłatę produktową za pojazdy przywiezione z zagranicy 07 grudnia 2017
Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok dotyczący obowiązku uiszczania opłaty produktowej od znajdujących się w przywożonych z zagranicy samochodach oponach i olejach.

Z uzasadnieniem wyroku NSA można zapoznać się tutaj .

Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, a teraz NSA przesądził, że ustawa o opłacie produktowej znajduje zastosowanie nie tylko do przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju produkty wymienione w załączniku do ustawy – tj. wyszczególnione tam rodzaje olejów i opon jako rzeczy samoistne – ale także do przedsiębiorców wprowadzających na terytorium kraju "towary", których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w tym załączniku. Uzasadnienia dla takiej regulacji można upatrywać w konstatacji, że odpady poużytkowe z takich produktów, jak oleje czy opony, powstają zarówno z samych tych produktów, jak i z produktów ("towarów"), których są one częściami składowymi lub przynależnościami.

Oznacza to, że każdy dealer przywożący auta z zagranicy zobowiązany jest do zapewnienia poziomu odzysku, zgodnie z przepisami ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639). Obowiązek ten może być realizowany samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku, analogicznie jak to jest w przypadku obowiązku zapewnienia sieci zbierania pojazdów. Dodatkowo przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji, obejmującej informacje o masie wprowadzonych na rynek krajowy produktów, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.

Rozliczenie wykonania obowiązku następuje na koniec roku kalendarzowego, a przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu jest zobowiązany do wpłacania opłaty produktowej, którą oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy między wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu) przeliczonej na wielkość wyrażoną w masie produktów. Wysokość maksymalnych stawek opłat produktowych dla poszczególnych produktów na rok 2017 wynosi:

dla olejów - 2,71 zł za 1 kg;

dla opon - 5,80 zł za 1 kg.

« powrót