Już dziś zapisz się do ZDS! Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Już dziś zapisz się do ZDS!
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Kuriozalny list UOKiK 09 września 2016 Związek Dealerów Samochodów w czerwcu bieżącego roku skierował do przedstawicieli rządu i klubów parlamentarnych, projekt ustawy, która ma na celu przede wszystkim zapobieganie wykorzystywaniu słabszej pozycji polskich przedsiębiorców (w tym dealerów samochodów) przez zagraniczne koncerny.
Od wczoraj podatek od sprzedaży detalicznej 02 września 2016 1 września zaczęła obowiązywać ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej.
Kolejne reakcje medialne na inicjatywę ZDS w sprawie ograniczenia „kręcenia liczników" 02 września 2016 W czerwcu br. ZDS i inne organizacje motoryzacyjne wystosowały list do Premiera, Ministrów oraz do odpowiednich Komisji Sejmu RP z projektami zmian prawnych dotyczących najbardziej palących problemów, które od lat są barierą w rozwoju uczciwego i bezpiecznego dla konsumentów rynku samochodów używanych w Polsce.
Od 1 września obowiązek zawarcia umowy przed rozpoczęciem pracy 02 września 2016 1 września weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, na podstawie której pracodawca i każdy pracownik będzie zobowiązany posiadać umowę na piśmie albo pisemne potwierdzenie jej warunków jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy.
Ministerstwo Finansów nadaje bieg propozycji ZDS i konsultuje projekt z innymi resortami i organizacjami 26 sierpnia 2016 Pod koniec lipca Związek Dealerów Samochodów przedstawił projekt rewolucyjnych zmian w rozliczaniu szkód komunikacyjnych OC.
ZDS zgłasza do Ministra Cyfryzacji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa problem nierzetelnego rejestrowania przebiegu pojazdów podczas badań technicznych 19 sierpnia 2016 Od maja 2014 roku, zgodnie ze znowelizowanym prawem o ruchu drogowym w Centralnej Ewidencji Pojazdów gromadzi się odczyt licznika przebiegu pojazdu w momencie przeprowadzania badania technicznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów ....
VAT będzie po staremu. Derogacja VAT coraz bardziej prawdopodobna 19 sierpnia 2016 Komisja Europejska w dniu 17 sierpnia pozytywnie zarekomendowała wniosek polskiego rządu o nową derogację przepisów dotyczących podatku VAT na sprzedaż samochodów wykorzystywanych do celów służbowych. Kolejnym etapem procedury będzie ostateczna akceptacja wniosku przez Radę Unii Europejskiej.
ZDS zgłasza uwagi w sprawie opłaty za brak zapewnienia sieci zbierania pojazdów 12 sierpnia 2016 Ministerstwo Środowiska przekazało ZDS do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za brak sieci i stawki opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
Projekt rozporządzenia do podatku od sprzedaży detalicznej 05 sierpnia 2016 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1).
Carport - aukcje samochodowe. Nowy członek wspierający ZDS. 04 sierpnia 2016 Rada Dealerów przyjęła w poczet członków wspierających firmę Carport sp. z o.o. Głównym obszarem działalności firmy Carport jest remarketing aut używanych poprzez aukcje internetowe. Firma Carport przygotowała także specjalną usługę, dedykowaną dealerom samochodów. Więcej informacji na stronie: http://zds.org.pl/uzywaneudealera/
archiwum »