Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! Kongres Dealerów <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Kongres Dealerów
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Jest dobrze 27 maja 2016 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ostateczny projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Niewątpliwie przedstawione założenia – wysoka kwota wolna od tego podatku wynosząca 17 mln zł miesięcznie i objęcie podatkiem tylko sprzedaży do klienta indywidualnego jest sukcesem wszystkich organizacji MSP w tym Związku Dealerów Samochodów.
To już raczej pewne. Abonamentu na radia w samochodach nie będzie 24 maja 2016 W dniu 17 maja odbyło się w Sejmie wysłuchanie publiczne w sprawie ustaw medialnych, w tym ustawy o składce audiowizualnej, w którym wzięli udział także przedstawiciele ZDS.
ZDS skierował do Ministerstwa Rozwoju zastrzeżenia do zmian w Prawie wodnym 24 maja 2016 W poprzednim tygodniu Związek Dealerów Samochodów został poproszony przez MG o uwagi branży dotyczące projektu nowego Prawa wodnego.
Posiedzenie Forum Rynku Samochodów Używanych 21 maja 2016 11.05.2016 w siedzibie ZDS odbyło się drugie spotkanie Forum Rynku Samochodów Używanych. Forum postanowiło opracować dokument „Jak zwalczyć szarą strefę w branży motoryzacyjnej”, który zostanie przekazany do odpowiednich instytucji rządowych oraz mediów.
Odbyło się spotkanie z władzami PZU Pomoc 21 maja 2016 Jak wiadomo, Urząd Ochrony i Konkurencji i Konsumentów ciągle bada możliwość naruszania zbiorowych interesów konsumentów w związku ze stosowaniem umów o likwidację szkód metodą serwisową proponowanych warsztatom przez PZU Pomoc
Nowe prawo wodne. Kolejne opłaty 17 maja 2016 Związek Dealerów Samochodów dostał z Ministerstwa Gospodarki do zaopiniowania projekt nowego prawa wodnego. W dużym skrócie - projekt ten przewiduje opłaty za wody opadowe z terenów utwardzonych, czyli także z obiektów dealerskich.
GDPR przyjęte – za dwa lata poważne zmiany w ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej 12 maja 2016 Kilka dni temu w dzienniku urzędowym zostało opublikowane" Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)", z angielska zwane General Data Protection Regulation, czyli GDPR.
Koniec sporu o abonament RTV od aut? 25 kwietnia 2016 21 kwietnia do Sejmu wpłynął projekt ustawy o składce audiowizualnej. Ustawa zakłada wprowadzenie zamiast abonamentu RTV jednolitej opłaty (składki), która będzie doliczana do rachunku za energię elektryczną i będzie pobierana i rozliczana przez dostawcę energii.
Prośba o wypełnienie „Badania Satysfakcji Dealerów Samochodowych" 25 kwietnia 2016 Jeszcze tylko przez kilka najbliższych dni, będzie można wziąć udział w ósmej edycji Badania Satysfakcji Dealerów Samochodowych. Wszystkich z Państwa którzy do tej pory nie wypełnili ankiety, zachęcamy do jak najszybszego uzupełnienia tegorocznego formularza. Osiągnięcie dużej próby badawczej będzie bardzo wiarygodną informacją dla importerów odnośnie sygnałów płynących z wyników tego badania.
Związek Dealerów Samochodów wydał stanowisko w sprawie założeń do projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej 21 kwietnia 2016 W ubiegłym tygodniu opublikowano kolejną wersję założeń do ustawy o podatku od handlu. Jako że podatek ten może dotyczyć dealerów samochodów, na projekt szybko zareagował ZDS.
archiwum »