Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! Kongres Dealerów <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Kongres Dealerów
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Tablice dealerskie – kolejny krok 15 lipca 2016 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt zmiany Prawa o ruchu drogowym wprowadzający tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów, czyli tablice dealerskie. Ministerstwo Rozwoju już wystąpiło do ZDS o zaopiniowanie projektu w ramach przygotowywania swojego stanowiska.
Podatek handlowy od 1 września? 11 lipca 2016 6 lipca Sejm uchwalił ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z zapowiedziami, stawką 0,8 proc. ma zostać opodatkowany miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej między 17 a 170 mln zł. Stawka 1,4 proc. ma objąć przychody ze sprzedaży detalicznej przekraczające 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku ma wynieść 17 mln zł w skali miesiąca.
Konferencja w Sejmie – zmiany w szkolnictwie zawodowym 08 lipca 2016 W ubiegłym tygodniu przedstawiciele ZDS uczestniczyli w konferencji poświęconej zmianom w systemie szkolnictwa zawodowego.
Propozycje rozwiązań problemów szarej strefy 30 czerwca 2016 ZDS wraz z Forum Rynku Samochodów Używanych złożył do odpowiednich władz pierwszy pakiet czterech rozwiązań prawnych mających na ograniczenie szarej strefy i patologii gospodarczej na rynku samochodów używanych w Polsce.
MF proponuje przebudowę systemu akcyzowego 24 czerwca 2016 W dniu 22 czerwca br. Związek uczestniczył w wspólnym posiedzeniu senackich komisji: Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej, przedmiotem którego była propozycja obniżenia stawki podatku akcyzowego od pojazdów z silnikiem o pojemności powyżej 2L.
Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZDS 10 czerwca 2016 Wśród poruszanych tematów dominowały kwestie projektu ustawy o ochronie przedsiębiorców związanych z porozumieniami wertykalnymi, potrzeba przygotowania projektów zmian prawa i rozporządzeń ograniczających „szarą strefę”, działania w zakresie podatku VAT od samochodów nabywanych przez firmy, prowadzenia działań na rzecz zmian SKP oraz wprowadzenia tzw. tablic dealerskich.
Jest dobrze 27 maja 2016 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ostateczny projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Niewątpliwie, przedstawione założenia – wysoka kwota wolna od tego podatku wynosząca 17 mln zł miesięcznie oraz objęcie podatkiem tylko sprzedaży do klienta indywidualnego - są sukcesem wszystkich organizacji MSP, w tym Związku Dealerów Samochodów.
To już raczej pewne - abonamentu na radia w samochodach nie będzie 24 maja 2016 W dniu 17 maja odbyło się w Sejmie wysłuchanie publiczne w sprawie ustaw medialnych, w tym ustawy o składce audiowizualnej, w którym wzięli udział także przedstawiciele ZDS.
ZDS skierował do Ministerstwa Rozwoju zastrzeżenia do zmian w Prawie wodnym 24 maja 2016 W poprzednim tygodniu Związek Dealerów Samochodów został poproszony przez MG o uwagi branży dotyczące projektu nowego Prawa wodnego.
Posiedzenie Forum Rynku Samochodów Używanych 21 maja 2016 11.05.2016 w siedzibie ZDS odbyło się drugie spotkanie Forum Rynku Samochodów Używanych. Forum postanowiło opracować dokument „Jak zwalczyć szarą strefę w branży motoryzacyjnej”, który zostanie przekazany do odpowiednich instytucji rządowych oraz mediów.
archiwum »