Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! Kongres Dealerów <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Kongres Dealerów
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

ZDS zgłasza uwagi w sprawie opłaty za brak zapewnienia sieci zbierania pojazdów 12 sierpnia 2016 Ministerstwo Środowiska przekazało ZDS do konsultacji projekt rozporządzenia w sprawie wysokości opłaty za brak sieci i stawki opłaty za brak sieci zbierania pojazdów
Projekt rozporządzenia do podatku od sprzedaży detalicznej 05 sierpnia 2016 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1).
Carport - aukcje samochodowe. Nowy członek wspierający ZDS. 04 sierpnia 2016 Rada Dealerów przyjęła w poczet członków wspierających firmę Carport sp. z o.o. Głównym obszarem działalności firmy Carport jest remarketing aut używanych poprzez aukcje internetowe. Firma Carport przygotowała także specjalną usługę, dedykowaną dealerom samochodów. Więcej informacji na stronie: http://zds.org.pl/uzywaneudealera/
Informacja prasowa Związku 26 lipca 2016 Pieniądze, których szuka rząd, są w zasięgu ręki. Branża motoryzacyjna złożyła rewolucyjny projekt zmian w systemie odszkodowań komunikacyjnych
ZDS zgłosił uwagi do projektu o profesjonalnej rejestracji (tablice dealerskie) 22 lipca 2016 Jak informowaliśmy, Ministerstwo Rozwoju wystąpiło do ZDS o zaopiniowanie projektu zmiany Prawa o ruchu drogowym wprowadzającej tzw. profesjonalną rejestrację. W swoim stanowisku ZDS generalnie poparł proponowane rozwiązanie, a poza opisywaną w zeszłym tygodniu kwestią długości ważności tymczasowego dowodu rejestracyjnego Związek wskazał na trzy dodatkowe kwestie.
Tablice dealerskie – kolejny krok 15 lipca 2016 Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt zmiany Prawa o ruchu drogowym wprowadzający tzw. profesjonalną rejestrację pojazdów, czyli tablice dealerskie. Ministerstwo Rozwoju już wystąpiło do ZDS o zaopiniowanie projektu w ramach przygotowywania swojego stanowiska.
Podatek handlowy od 1 września? 11 lipca 2016 6 lipca Sejm uchwalił ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej. Zgodnie z zapowiedziami, stawką 0,8 proc. ma zostać opodatkowany miesięczny przychód ze sprzedaży detalicznej między 17 a 170 mln zł. Stawka 1,4 proc. ma objąć przychody ze sprzedaży detalicznej przekraczające 170 mln zł miesięcznie. Kwota wolna od podatku ma wynieść 17 mln zł w skali miesiąca.
Konferencja w Sejmie – zmiany w szkolnictwie zawodowym 08 lipca 2016 W ubiegłym tygodniu przedstawiciele ZDS uczestniczyli w konferencji poświęconej zmianom w systemie szkolnictwa zawodowego.
Propozycje rozwiązań problemów szarej strefy 30 czerwca 2016 ZDS wraz z Forum Rynku Samochodów Używanych złożył do odpowiednich władz pierwszy pakiet czterech rozwiązań prawnych mających na ograniczenie szarej strefy i patologii gospodarczej na rynku samochodów używanych w Polsce.
MF proponuje przebudowę systemu akcyzowego 24 czerwca 2016 W dniu 22 czerwca br. Związek uczestniczył w wspólnym posiedzeniu senackich komisji: Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji Infrastruktury oraz Komisji Ustawodawczej, przedmiotem którego była propozycja obniżenia stawki podatku akcyzowego od pojazdów z silnikiem o pojemności powyżej 2L.
archiwum »