Dealerzy - Instytucje Finansowe Wybieram ASO- zapraszamy! Kongres Dealerów <b>Wspólne </b> rozmowy dealerów
/
Dealerzy - Instytucje Finansowe
Wybieram ASO- zapraszamy!
Kongres Dealerów
Wspólne rozmowy dealerów

Strefa członkowska

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymać najnowsze
informacje wpisz swój adres e-mail

Pobierz cały raport (PDF)
dealerski przegląd prasy

Aktualności

Odbyło się Walne Zgromadzenie Członków ZDS 10 czerwca 2016 Wśród poruszanych tematów dominowały kwestie projektu ustawy o ochronie przedsiębiorców związanych z porozumieniami wertykalnymi, potrzeba przygotowania projektów zmian prawa i rozporządzeń ograniczających „szarą strefę”, działania w zakresie podatku VAT od samochodów nabywanych przez firmy, prowadzenia działań na rzecz zmian SKP oraz wprowadzenia tzw. tablic dealerskich.
Jest dobrze 27 maja 2016 Rządowe Centrum Legislacji opublikowało ostateczny projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Niewątpliwie, przedstawione założenia – wysoka kwota wolna od tego podatku wynosząca 17 mln zł miesięcznie oraz objęcie podatkiem tylko sprzedaży do klienta indywidualnego - są sukcesem wszystkich organizacji MSP, w tym Związku Dealerów Samochodów.
To już raczej pewne - abonamentu na radia w samochodach nie będzie 24 maja 2016 W dniu 17 maja odbyło się w Sejmie wysłuchanie publiczne w sprawie ustaw medialnych, w tym ustawy o składce audiowizualnej, w którym wzięli udział także przedstawiciele ZDS.
ZDS skierował do Ministerstwa Rozwoju zastrzeżenia do zmian w Prawie wodnym 24 maja 2016 W poprzednim tygodniu Związek Dealerów Samochodów został poproszony przez MG o uwagi branży dotyczące projektu nowego Prawa wodnego.
Posiedzenie Forum Rynku Samochodów Używanych 21 maja 2016 11.05.2016 w siedzibie ZDS odbyło się drugie spotkanie Forum Rynku Samochodów Używanych. Forum postanowiło opracować dokument „Jak zwalczyć szarą strefę w branży motoryzacyjnej”, który zostanie przekazany do odpowiednich instytucji rządowych oraz mediów.
Odbyło się spotkanie z władzami PZU Pomoc 21 maja 2016 Jak wiadomo, Urząd Ochrony i Konkurencji i Konsumentów ciągle bada możliwość naruszania zbiorowych interesów konsumentów w związku ze stosowaniem umów o likwidację szkód metodą serwisową proponowanych warsztatom przez PZU Pomoc
Nowe prawo wodne. Kolejne opłaty 17 maja 2016 Związek Dealerów Samochodów dostał z Ministerstwa Gospodarki do zaopiniowania projekt nowego prawa wodnego. W dużym skrócie - projekt ten przewiduje opłaty za wody opadowe z terenów utwardzonych, czyli także z obiektów dealerskich.
GDPR przyjęte – za dwa lata poważne zmiany w ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej 12 maja 2016 Kilka dni temu w dzienniku urzędowym zostało opublikowane" Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)", z angielska zwane General Data Protection Regulation, czyli GDPR.
Koniec sporu o abonament RTV od aut? 25 kwietnia 2016 21 kwietnia do Sejmu wpłynął projekt ustawy o składce audiowizualnej. Ustawa zakłada wprowadzenie zamiast abonamentu RTV jednolitej opłaty (składki), która będzie doliczana do rachunku za energię elektryczną i będzie pobierana i rozliczana przez dostawcę energii.
Prośba o wypełnienie „Badania Satysfakcji Dealerów Samochodowych" 25 kwietnia 2016 Jeszcze tylko przez kilka najbliższych dni, będzie można wziąć udział w ósmej edycji Badania Satysfakcji Dealerów Samochodowych. Wszystkich z Państwa którzy do tej pory nie wypełnili ankiety, zachęcamy do jak najszybszego uzupełnienia tegorocznego formularza. Osiągnięcie dużej próby badawczej będzie bardzo wiarygodną informacją dla importerów odnośnie sygnałów płynących z wyników tego badania.
archiwum »